พฤหัสบดี, 18 ธ.ค. 2014
You are here: หน้าแรก ภาพกิจกรรม

วันนี้ในอดีต

ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพ เข้าค่ายวิชาการ 7-8/10/2553ประมวลภาพ » เข้าค่ายวิชาการ 7-8/10/2553 (71)
ประมวลภาพ ทัศนศึกษาระดับอนุบาล ประถม 1/10/2553ประมวลภาพ » ทัศนศึกษาระดับอนุบาล ประถม 1/10/2553 (75)
ประมวลภาพ ประเมินทันตสุขภาพ 13/09/2553ประมวลภาพ » ประเมินทันตสุขภาพ 13/09/2553 (55)
ประมวลภาพ วันวิทยาศาสตร์ 19/08/2553ประมวลภาพ » วันวิทยาศาสตร์ 19/08/2553 (54)
ประมวลภาพ วันแม่แห่งชาติ 12/08/2553ประมวลภาพ » วันแม่แห่งชาติ 12/08/2553 (56)
ประมวลภาพ อบรมคอมพิวเตอร์ 21-23/07/2553ประมวลภาพ » อบรมคอมพิวเตอร์ 21-23/07/2553 (37)
ประมวลภาพ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17/02/2553ประมวลภาพ » ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17/02/2553 (14)
ประมวลภาพ เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด 11-12/02/2553ประมวลภาพ » เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด 11-12/02/2553 (78)
ประมวลภาพ กีฬาศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำชี 23/12/2552ประมวลภาพ » กีฬาศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำชี 23/12/2552 (45)
ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน 3-4/12/2552ประมวลภาพ » กีฬาสีภายใน 3-4/12/2552 (76)
ประมวลภาพ พิธีมอบอาคารชมรม 2000 หรรษา 22/11/2552ประมวลภาพ » พิธีมอบอาคารชมรม 2000 หรรษา 22/11/2552 (81)
ประมวลภาพ เข้าค่ายพุทธบุตรวัดป่ากู่คำพระ 17-19/09/2552ประมวลภาพ » เข้าค่ายพุทธบุตรวัดป่ากู่คำพระ 17-19/09/2552 (29)
ประมวลภาพ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29/07/2552ประมวลภาพ » วันภาษาไทยแห่งชาติ 29/07/2552 (24)
ประมวลภาพ วันสุนทรภู่ 26/06/2552ประมวลภาพ » วันสุนทรภู่ 26/06/2552 (41)
ประมวลภาพ พิธีไหว้ครู 11/06/2552ประมวลภาพ » พิธีไหว้ครู 11/06/2552 (34)
ประมวลภาพ อบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 18-19/10/2553ประมวลภาพ » อบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 18-19/10/2553 (39)

 

webmaster : นายทองยศ  เพ็งวิชัย  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่  อำเภอพนมไพร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2
e-mail : thongyos-p@hotmail.com , phoyai@phoyai.ac.th